Vítejte na stránkách Střední průmyslové školy potravinářské Pardubice

Nová adresa stránek:

V rámci sloučení SSPOT a SOS SOU byla založena nová adresa stránek - www.sspas.cz. Tímto odkazem tyto stránky pozbývají na aktuálnosti. Pozor na nových stránkách jsou již umístěny rozvhy k maturitám.

Informace pro podzimni termin maturitnich zkousek

Opravne zkousky za skolni rok 2010-2011

Dokonceni klasifikace za skolni rok 2010-2011

Žáci, kteří se hlásí k podzimnímu termínu maturitních zkoušek, jsou přihlášeni. Není nutné doplňovat další údaje. Ústní maturitní zkoušky začínají 5. 9. 2011.


SPŠ potravinářská Pardubice je v současnosti v rámci středních odborných škol svou skladbou studijních oborů a dlouholetou tradicí jedinou školou tohoto typu v České republice. Škola připravuje žáky na budoucí profesní uplatnění v technologickém managementu pekáren, cukráren, perníkáren, mlýnů, případně dalších potravinářských podniků a v laboratořích. Dále absolventům umožňuje díky kvalitnímu ekonomickému základu získanému v ekonomických předmětech založit a vést svou vlastní firmu. Škola nabízí tři formy studia: denní, nástavbové a dálkové.

Škola svým žákům poskytuje:

 • vynikající přípravu pro budoucí profesní uplatnění v potravinářském průmyslu
 • kvalitní přípravu pro další studium v oboru nebo na jakékoliv vysoké škole především     chemického nebo přírodovědného směru
 • absolvování kurzu hygienického minima
 • možnost získání prospěchového stipendia
 • účast na republikových a mezinárodních odborných soutěžích
 • účast školních olympiádách, sportovních soutěžích a odborné vedení žáků v soutěžích SOČ
 • výměnné stáže spartnerskými školami vzahraničí
 • odborné exkurze, návštěvy veletrhů u nás i vzahraničí
 • zahraniční poznávací zájezdy
 • adaptační víkend pro žáky 1. ročníků
 • lyžařský kurz
 • zájmové kroužky
 • výuka jazyků v multimediální učebně
 • zajištění zvýhodněné autoškoly, zajištění tanečních kurzů
 • online informační systém klasifikace
 • moderní odborné učebny, moderně vybavené pekařské a cukrářské dílny, cvičný školní     mlýn, chemické a biologické laboratoře, knihovnu, školní prodejnu…
 • pomoc psychologa a výchovného poradce
 • dobrou dopravní dostupnost – budova školy se nachází v centru města.
 • možnost ubytování na domově mládeže
 • kvalitní pedagogický sbor sindividuálním přístupem ke každému žáku, který se odráží ve    spokojenosti studentů školy

Umístění : náměstí Republiky 116, 531 14 Pardubice


Realizujeme projekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR

Modernizace výuky na Střední průmyslové škole potravinářské Pardubice

Zahájení projektu: 1. 10. 2010

Ukončení projektu: 30. 6. 2012

Celkové náklady projektu: 3 395 000,- Kč
Více v dokumentech.


Zřizovatelem školy je Pardubický kraj a škola je zařazena do trvalé vzdělávací základny ministerstva zemědělství.